مجتمع آموزشی پسرانه نور
هدف: تربیت دینی تخصص علمی 
بر اساس آیه شریفه: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه
مفتخریم به اینکه از سال تأسیس (1373) دست از هدف خویش بر نداشتیم.

رشته ی علوم انسانی
 تعریف ساختار 
جذب دانش آموزان با درک مفاهیم انتزاعی علوم نظری
ایجاد فضا و ملزومات برای درک مفاهیم و ارتباط آن با فضای زندگی 
توجه ویژه به دروس ادبیات فارسی و عربی
ابعاد عملیاتی
 توجه به مباحث پایه ای هم چون ادبیات و زبان فارسی تخصصی ، آرایه های ادبی با در نظر گرفتن کتاب های مرجع 
توجه به درک مباحث فلسفه، ادبی و روانشناسی و تسلط کامل به مباحث مربوطه 
آماده سازی دانش آموزان برای تسلط و پاسخگویی به تست های مفهومی کنکور 
استعدادیابی از بین دانش آموزان توانمند جهت تشکیل کارگروه المپیادهای ادبی
زمینه سازی برای قبولی دانش آموزان در رشته های حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل و ... در دانشگاه های معتبررشته علوم تجربی 
تعریف ساختار 
جذب دانش آموزان با قابلیت درک مفاهیم انتزاعی علوم تجربی در سطح مقبول 
ایجاد ملزومات در درک مفاهیم و ارتباط آن با فضای زندگی
توجه ویژه و پایه ای به دروس زیرساختی شیمی و زیست شناسی 
ابعاد عملیاتی 
توجه به مباحث پایه ای - زیست شناسی و شیمی (با در نظر گرفتن کتاب های مرجع علمی)
توجه به درک مباحث زیست شناسی و تسلط کامل به مسائل مربوطه 
آماده سازی دانش آموزان برای تسلط به پاسخگویی تست های پیشرفته و کنکوری با هدف موفقیت در  کنکور پزشکی و پیراپزشکی
 و پذیرش در دانشگاه های معتبر 
استعداد یابی از بین دانش آموزان توانمند جهت تشکیل تیم المپیاد زیست شناسی و شیمی 
توجه به جنبه ی علمی زیست شناسی و انجام آزمایش های مختلف در آزمایشگاه مجهز نور رشته ریاضی فیزیک
 تعریف ساختار
جذب دانش آموزان با قابلیت درک مفاهیم انتزاعی علوم ریاضی در سطح مقبول
 ایجاد  ملزومات در درک مفاهیم و ارتباط آن با فضای زندگی
 توجه به ریاضی پایه (تنظیم زیرساخت مناسب در دانش آموزان) 
ابعاد عملیاتی 
توجه به فضای مهارت و تمرین و رسیدن به تسلط علمی د رمفاهیم ریاضی 
آماده سازی دانش آموزان جهت تسلط به حل تست های کنکوری با هدف موفقیت در رشته های مهندسی دانشگاه های معتبر 
استعداد یابی از بین دانش آموزان توانمند جهت تشکیل تیم المپیاد ریاضی​
 
دبیرستان نور ،در تلاش است تا با ایجاد بستری مناسب زمینه‌ی ارتقای آموزشی ، پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان خود را فراهم کند.
× فعالیت های آموزشی :
یکی از اهداف اصلی دبیرستان نــــور در دوره دوم، ارائه خدمات آموزشی با کیفیّت و ایجاد فضایی مناسب برای درک آموزه‌ها توسط دانش‌آموزان است. اهمّ رویکردهای آموزشی مدرسه به شرح زیر است:
 
برنامه ریزی منظم و دقیق : 
اتّکا به داشتن برنامه منظّم و دقیق آموزشی و افزایش بهره‌وری آن با استفاده از طرح درس‌ها، منابع و رسانه‌های آموزشی
 
ارزیابی مستمر :
ارزیابی مستمر و متناسب با اهداف آموزشی در تمامی پایه‌ها
 
برنامه های تکمیلی : 
توجّه ویژه به تقویّت برنامه‌ رسمی آموزشی با پیش‌بینی برنامه‌‌های تکمیلی آموزشی در زمینه‌های گوناگون آموزشی
 
رشد همه جانبه : 
توجّه به پیشرفت متوازن دانش‌آموزان در تمامی وجوه آموزشی، پرورشی و انضباطی
 
آداب و روابط اجتماعی : 
توجّه ویژه به آداب، روابط اجتماعی، قانون‌پذیری و انضباط فکری و کاری دانش‌آموزان
 
ارتباط با خانواده : 
ایجاد زمینه‌ اطّلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب به اولیا در مورد روند تحصیلی فرزندشان و تقویّت هماهنگی میان مدرسه و خانواده